MAN’S PERCEPTION OF MECHANICAL VIBRATIONS TRANSMITTED BY WORKING PLACE

Aurora Felicia POP, Mariana ARGHIR

Abstract


The perception level of man is presented in this study, and it is in conformity with specialty literature, that using the measurements of mechanical vibrations at the hand-arm system for a person, the person whom operates into places working with vibrations.The paper demonstrated an  analyze and calculus, referring the measurements effectuated about hand-arm system who are in limits. The perception level in conformity with specialty literature values are not in the limits good's, respective these are of: “good perception level” or “annoying perception level”. 

 Keywords: Mechanical vibration, perception level, place working

Full Text:

PDF

References


Buzdugan Gh., Măsurarea vibraţiilor mecanice, pagini 200, Ed. Tehnică, Bucureşti, România, 1964

Buzdugan Gh., ş.a., Măsurarea vibraţiilor, Ed. Acad. R.S.R., 1979

Buzdugan Gh., Fetcu I., Radeş M., Vibraţii mecanice, 250 pag., Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, România, 1982

Cristea A.F., Truţa A., Sas A., Arghir M., Studiu privind influenţa vibraţiilor asupra corpului uman datorate prelucrării pe maşina de frezat universală pentru scule FUS-22, Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Inginerie Managerială şi Tehnologică, Pag. 55-60, Oradea, România, 2002

Darabonţ Al., Iorga I., Văiteanu D., Simaschevici H., Şocuri şi vibraţii. Aplicaţii în tehnică, 543 pag., Ed. Tehnică, Bucureşti, România, 1988

Pelmear, P.L., Taylor, W., Wasserman, D.E. - Limbs vibration (A comprehensive quid for professional health preoccupation), Van Nostran Reinhold, New York, U.S.A., pages 288,1999


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


JOURNAL INDEXED IN :