STUDY OF NOISE POLLUTION IN CIVIL CONSTRUCTION

Ioana Carolina LUPAŞ, Mariana ARGHIR

Abstract


The paper presents a study of the documentary on the sound pollution in civil constructions. Through this paper identifies the sources of noise, it shows appreciation and possibilities of diminishing its effect upon workers in construction.  This paper is part of a study regarding sound pollution evaluation in civil construction.

Key words: sound pollution, civil construction, workers in construction

Full Text:

Untitled

References


http://www.buletinulagir.agir.ro

HG300/2006 privind cerintele minime de securitate şi sanatate pentru şantierele temporare sau mobile - Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 252 din 21 martie 2006

HG 321/2005 Hotararea Guvernului privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant publicata în Monitorul Oficial nr. 19 din 10.1.2008

Lupas I., Arghir M., Consideraţii privind efectele non-invazive ale zgomotului asupra lucrătorilor din construcţii civile, Conferinţa Internaţională Multidisciplinară „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii româneşti”, Sebeş, 6 – 7 iunie 2014, Ştiinţă şi Inginerie, ISSN 2067-7138, An XIV, Vol. 26 / 2014, pag. 281-288, Ed. AGIR;

Mariana, Arghir, ş.a., Ecologia transportului de suprafaţă în aglomerările urbane, EDP, 419 pag., ISBN 978-973-30-2093-6, Bucureşti, 2008

Monitorul Oficial anual 172 Nr 398 din 5 mai 2004 -HG 539/2004

SR ISO 1996-2:2008 - Acustică. Descrierea, măsurarea şi evaluarea zgomotului din mediul ambiant.

SR ISO 1999:1996 - Acustica. Determinarea expunerii la zgomot profesional şi estimarea deteriorării auzului

World Health Organization, Guidelines for environmental noise. Geneva 1999 (http://www.who.int/peh/noise.html).

*** - http://www.utilben.ro/utilaje-construcţii/

*** - Testo unico sicurezza sul lavoro: D.lgs 81/2008

*** - www.cpt.to.it


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


JOURNAL INDEXED IN :