Author Details

YEVSIUKOVA, Fatyma, National Technical University «Kharkov Polytechnic Institute», Kyrpychova str., 61002, Kharkov, Ukraine., Ukraine