LINEAR HAND-ARM SYSTEM STABILITY

Aurora Felicia CRISTEA, Carmen Monica BĂLCĂU

Abstract


The paper presents a study regarding a simplify method of system hand-arm analyzing. In this scope, it was studied the stability of the linear hand-arm system. The results demonstrated that linear       hand-arm system is stable of point of view mechanical characteristics used in the system.

Keywords: linear, hand-arm system, stability of hand-arm system

Full Text:

PDF

References


Buzdugan Gh., Măsurarea vibraţiilor mecanice, pagini 200, Ed. Tehnică, Bucureşti, România, 1964

Buzdugan Gh., ş.a., Măsurarea vibraţiilor, Ed. Acad. R.S.R., 1979

Buzdugan Gh., Fetcu I., Radeş M., Vibraţii mecanice, 250 pag., Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, România, 1982

Cristea A.F., Truţa A., Sas A., Arghir M., Studiu privind influenţa vibraţiilor asupra corpului uman datorate prelucrării pe maşina de frezat universală pentru scule FUS-22, Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Inginerie Managerială şi Tehnologică, Pag. 55-60, Oradea, România, 2002

Darabonţ Al., , Iorga I., Văiteanu D., Simaschevici H., Şocuri şi vibraţii. Aplicaţii în tehnică, 543 pag., Ed. Tehnică, Bucureşti, România, 1988

[SREN 5349-1-2001] Vibraţii mecanice. Măsurarea şi evaluarea expunerii umane la vibraţii transmise prin mână. Partea 1: Cerinţe generale

[SREN 5349-1-2001] Vibraţii mecanice. Măsurarea şi evaluarea expunerii umane la vibraţii transmise prin mână. Partea 2: Indicaţii practice pentru măsurarea la locul de muncă


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


JOURNAL INDEXED IN :